L’elecció d’una bona xarxa comercial és clau perquè el nostre projecte exportador funcioni. És per això que recomanem als nostres clients que li dediquin el temps i l’esforç necessaris. Fer una bona selecció serà crucial per poder comptar amb els millors candidats possibles.

Abans de començar amb la selecció d’agents, aconsellem dedicar algun temps a redactar un document on reflectim la llista d’activitats o productes complementaris dels nostres per tal de poder buscar els perfils més adequats i orientats a la visita comercial que més ens convingui.

 

Quins són les fonts d’informació disponibles?

Fem relació de les fonts més habituals, per ordre de ràtio d’èxit:

– Fires internacionals del sector: a través del llistat d’expositors de les fires internacionals o nacionals, podem trobar empreses fabricants de productes complementaris o prestataris de serveis complementaris als nostres. I a través d’elles arribar a trobar les xarxes comercials que tenen en cadascun dels mercats del nostre interès.

– Xarxes socials professionals: tals que Linked In, Viadeo (forta presència a França) o Xing (forta presència a Alemanya) a través de les quals aconseguir una xarxa de contactes (networking) professional del nostre sector. També podem servir-nos d’elles per localitzar els agents comercials més pertinents, per a realitzar accions publicitàries i per a posicionar-nos com a experts, a través de continguts d’interès i d’altres publicacions. Ajuden a fidelitzar la nostra clientela.

– Compra de bases de dades: existeixen empreses que es dediquen a la venda de bases de dades d’agents comercials, repertoriats per sector o activitat. La pega més destacada és que en la majoria de casos aquestes bases no estan actualitzades o posades al dia. I ens podem trobar amb agents ja jubilats, o que han canviat d’activitat o que actualment siguin comercials propis d’una empresa, en lloc de agents independents.

– Estudi de la competència: seguir els nostres competidors ens ajuda en un doble sentit. Sabem què agents compten ja amb una cartera concurrent de la nostra i que, per tant, hem de descartar, a més de donar-nos una idea dels agents que en el passat van treballar per a ella i que per tant, són agents qualificats amb ampli coneixement del nostre producte/servei i sector.

– Les federacions o col·legis d’agents comercials: ens permeten posar anuncis que es difonen entre els seus associats per a la captació de perfils adequats. Acostumen a tenir baixa resposta.

– La cerca lliure a Google: si busquem les xarxes comercials de les empreses de la nostra activitat aconseguirem el llistat de les empreses que en algun apartat de les seves webs plasmen les seves xarxes comercials internacionals, proporcionant-nos així d’una informació molt completa.