Les tendències actuals

Al 2016, el valor de les compres de productes agroalimentaris procedents de l’agricultura ecològica es va estimar en 7.147 milions d’euros:

– 6.736 mil milions d’euros, corresponen al consum familiar (+21,7 % pel que fa a 2015).

– 411 milions d’euros de compres de productes biològics servits en restauració fora de domicili, dels qual: 229 milions d’euros en restauració col·lectiva (+5 % pel que fa a 2015) i 182 milions d’euros en restauració comercial (+10 % pel que fa a 2015).

 

Altres consideracions:

71% dels productes biològics consumits a França provenen de França.

– Entre els productes importats la 15% vénen de països de la Unió Europea i l’altra part de la resta del món.

43 % de les importacions són de productes exòtics (plàtan, cacau, cafè…) o purament mediterranis (olives, agres…), on França no produeix pas o molt poc d’aquests productes.

 

El detall de les vendes per canal de distribució és el següent:

 Els canals de distribució utilitzats

The used distribution channels

Des del 2011, el creixement de les vendes orgàniques en supermercats ha estat relativament més feble que en altres canals de distribució. El 2016, la importància del desenvolupament de vendes de fruites i hortalisses i productes de comestibles en aquest circuit va ajudar a mantenir la quota de mercat a gairebé un 45% enfront de la distribució orgànica especialitzada (37%), vendes directes del productor al consumidor (13%) i dels artesans o comerciants (5%).

La distribució especialitzada en productes ecològics continua sent el circuit més dinàmic amb una taxa de creixement de gairebé el 24% gràcies a l’obertura de noves botigues, però també a causa de l’augment de la cistella mitjana.

Les vendes directes van experimentar un creixement lleugerament més lent (+ 15%) a causa de les condicions meteorològiques desfavorables per a la producció el 2016 i la forta demanda de canals de comercialització llargs.

 

Altres links d’interès

El sector del packaging a França

El mercat de les TIC a França

L’exportació de l’objecte promocional a França

El mercat francès de la jardineria

Oportunitats de negoci en el sector de la decoració d’interiors

L’exportació del sector decoració a França

El mercat dels vins ecològics a França

Mèxic ens ofereix noves oportunitats de negoci