La Missió Comercial de Compradors de Cafè té per objectiu recolzar als productors de cafè mexicà, amb la participació d’importadors i comercialitzadors d’empreses europees.

 

Entitat organitzadora

ASERCA de manera coordinada amb la Conselleria Agropecuària de SAGARPA per a Europa, organitza la missió comercial d’Importadors de cafè a Mèxic.

 

Data de l’esdeveniment

La missió comercial d’Importadors de cafè a Mèxic tindrà lloc en les dates 15-20 d’abril 2018

 

Lloc de l’esdeveniment

La missió comercial d’Importadors de cafè a Mèxic tindrà lloc en els estats d’Oaxaca i Chiapas

 

Objectius del programa

Els objectius que es persegueixen per a ajudar els productors mexicans agroalimentaris són:

– Comercialitzar els seus productes obrint nous mercats
– Oferir uns instrument adhoc per a consolidar nous mercats internacionals
– Identificar noves oportunitats de negoci i  noves oportunitats de millora productiva
– Conèixer les innovacions tecnològiques del sector (maquinària, embalatges, presentacions)
– Reduir els costos de prospecció internacional

 

Perfil del visitant

Compradors de cafè d’Alemanya, Holanda, Espanya i Polònia interessats en contactar amb empreses europees importadores de cafè.

 

Perfil del participant

La missió comercial d’importadors de cafè està dirigida a aquelles empreses mexicanes (persones físiques o jurídiques), productores, comercialitzadores i/o distribuïdores de cafè amb capacitat exportadora.

 

Dades aranzelàries de Mèxic

Des del Tractat de lliure comerç signat entre Mèxic i la Unió Europea (TLCUEM) l’any 2000, Mèxic pot exportar productes agroalimentaris gairebé sense cap aranzel.

 

Els principals compradors de cafè mexicà

Els principals compradors de la producció de cafè mexicà són:

– Bèlgica
– Espanya
– França
– Alemanya

 

Per a més informació cliqui aquí https://www.gob.mx/aserca/documentos/mision-comercial-de-compradores-de-cafe?idiom=es