El sector del packaging és molt ampli: inclou màquines d’ompliment, dosatge, envasat i taponat, encaixat, paletitzat, etc. Es tracta de serveis sol·licitats per tots els sectors d’activitat, encara que les principals demandes procedeixin de les indústries alimentària, farmacèutica i cosmètica.

Per tant, es tracta d’un mercat exitós i en creixement. Prova d’això és que representa aproximadament 35.000 milions de dòlars a tot el món i s’espera que es dupliqui en els propers 10 anys.

I el sector del packaging a França no és menys important, ja que ocupa el setè lloc al mercat mundial de màquines d’embalatge.

 

No obstant això, perquè el mercat francès del packaging segueixi sent eficient, cal tenir fer algunes reflexions:

 

El primer és la R+D

De fet, la revolució tecnològica en maquinària ja ha tingut lloc, per la qual cosa és difícil innovar considerablement. Les principals àrees de desenvolupament del sector del packaging a França se centren ara en la productivitat i els materials d’embalatge. Però aquestes són demandes fetes pels clients i no anticipades pels fabricants.

 

El segon és el relacionat amb les exportacions

Especialment amb el problema d’establir un servei post-venda. És més complicat proporcionar un servei de manteniment de màquines, en el qual sovint s’afegeix una barrera idiomàtica, que la barrera de la distància geogràfica.

 

També hi ha qüestions relacionades amb el màrqueting i la comunicació

Finalment, la baixa taxa de renovació d’aquest tipus d’equips limita el creixement del mercat francès del packaging. I allà on es desenvolupa el màrqueting promocional, el màrqueting estratègic està molt poc present i no existeix una veritable intel·ligència competitiva.

Finalment, els aspectes reglamentaris i de disseny ecològic també estan cada vegada més presents en tots els sectors combinats, i també són rellevants per al mercat dels envasos. Per tant, tenir la certificació ISO 9001 no és un requisit previ obligatori per als clients, però la majoria de les empreses del sector del packaging treballen aplicant aquestes normes.

 

Les principals xifres són:

França compta amb 284 establiments en el sector dels envasos i de la fabricació de màquines d’envasament, 33 d’ells en Île-de-France.

Una facturació total del sector francès de 912 milions d’euros en la fabricació d’envasos, embalatges i equips de pesatge, dels quals el 53% en exportació al 2012.

-El volum del mercat mundial del packaging és de 35.000 milions de dòlars per a màquines d’envasament i embalatge, xifra que s’espera que es dupliqui en els propers 10 anys.

 

 

Així doncs, el mercat francès del packaging és un mercat que, encara que subjecte a moltes millores possibles, està ple de promeses i oportunitats per als propers anys.

 

Altres links d’interès

El sector del packaging a França

El mercat de les TIC a França

L’exportació de l’objecte promocional a França

El mercat francès de la jardineria

Oportunitats de negoci en el sector de la decoració d’interiors

L’exportació del sector decoració a França

Els productes ecològics a França

El mercat dels vins ecològics a França

Mèxic ens ofereix noves oportunitats de negoci