Project Description

Externalitzem el seu departament d’exportació

Barcelona Export pot ser el seu departament d’exportació 

 

Externalitzar el departament d’exportació, també conegut com l’outsourcing del departament d’exportació,  és un demanda que ens arriba molt sovint perquè les empreses tendeixen a creure que exportar és fàcil i ràpid, però malgrat no ser difícil, cal conèixer i ser conscients d’alguns aspectes que poden portar-nos al fracàs. El que podem assegurar és que no és un procès ràpid, i per tant cal dotar-nos d’eines per aquesta cursa de fons:

1… Cal dominar l’idioma del mercat de destí: un error recurrent és creure que amb un sol idioma, com pot ser l’anglès, es podrà abordar qualsevol mercat. Cal dominar cadascuna de les llengües de destí per tal de facilitar la tasca de compra als nostres interlocutors. Nosaltres som els que volem vendre i per tant, a nosaltres ens correspon l’esforç. El client, per la seva banda, farà l’esforç de comprar. I cal poder negociar qualsevol aspecte en l’altre idioma, és a dir, caldrà comptar amb un nivell força alt i no pas conformar-nos amb nocions de base o nivells Intermitjos que poden bloquejar les nostre relacions.

2… Cal dominar el tret cultural diferencial de cada país: un altre error força freqüent és el de creure que el meu producte/servei és exportable a qualsevol país tal i com ha estat concebut a casa nostra. Tot producte/servei requereix d’una adaptació cultural per abordar adequadament cada mercat. Així doncs no podrem vendre de la mateixa manera, colors, discurs, etc. el mateix producte a USA, Aràbia Saudita o la Xina.

3… Cal dominar les modalitats de pagament: cada país funciona amb condicions de pagament diferents i cal dominar aquests aspectes per tal de minimitzar els riscos d’impagament. Així doncs, caldrà saber en quins casos serà oportú permetre una transferència bancària, xecs i ens quins caldrà exigir cartes de crèdits confirmadores, o enviar la mercaderia contra entrega de documents.

4… Cal estar habituats a les negociacions als entorns internacionals: cal saber una miqueta de dret internacional per tal de saber quin tipus de contractes podem oferir i quin hem de poder acceptar, les clàusules més importants i les més convenients. I convé certa pràctica en els entorns internacionals per a saber el tipus de documentació comercial i d’empresa que són requerides a les reunions.

 

Per què buscar un departament d’exportació extern?

Per diversos motius, d’entre els quals cabria destacar:

– Es tracta de una dispesa directa
– Fa més lleugera l’estructura interna de l’empresa i en conseqüència els costos fixos
– Podem comptar amb professionals qualificats i amb els idiomes que necessitem en tot moment
– Per a gaudir de professionals amb àmplia experiència i domini de la internacionalització, i així evitar errors de principiants
– Per a guanyar temps de penetració en un mercat

 

Quines empreses acostumen a necessitar-ho?

Són moltes les empreses que necessiten externalitzar el seu departament d’exportació i per motius ben diferents:

– Gran empresa  o PIME amb departament d’export però amb necessitat de professionals i coneixements molt particulars sobre un mercat concret i complex
– Gran empresa o PIME amb departament d’export però amb necessitat d’incursió ràpida en un mercat
– PIME amb departament d’exportació però sense la figura d’un Export Manager
– PIME amb necessitat de tenir un departament d’exportació però que no vol incrementar els seus costos d’estructura
– PIME que vol fer un tast d’el món de la internacionalització
– PIME que necessita d’orientació per tal de desenvolupar la documentació relativa a l’exportació en diferents idiomes: factures, albarans, presentacions d’empresa, fitxes tècniques, web, catàlegs, llistat de preus export, etc

 

En què consisteix exactament el nostre servei d’externalització del departament d’exportació?

El nostre punt de partida és la definició conjunta amb el client del mercat i el canal a prospectar.

Durant un període que pot anar dels 6 mesos als 12 (o inclús més llarg, a petició del nostre client) les nostres tasques consisteixen en:

– Estudi de la competència
– Estudi de les fires internacionals del sector
– Estudi de les revistes professionals del sector
– Creació de BBDD de contactes del país i canal escollits
– Cerca d’agents comercials
– Cerca de distribuïdors
– Cerca de clients finals (grans comptes)
– Traducció de la documentació d’empresa: factures, albarans, presentacions d’empresa, fitxes tècniques, web, catàlegs, llistat de preus export, etc
– Generació i intercanvi amb traducció inclosa dels diferents pressupostos
– Acompanyament a fires internacionals
– Ajuda en l’adaptació culturals dels diferents productes/serveis proposats

Desitjo rebre més informació sobre aquest servei