Project Description

Barcelona Export - Estudis de mercat i plans estratègics d’internacionalització

Barcelona Export realitza estudis de mercat i el pla estratègic d’exportació

 

Realitzar estudis de mercat i el pla estratègic d’exportació hauria de ser el punt de partida de qualsevol activitat exportadora, per analitzar el potencial exportador de cada empresa.Un error molt comú de les empreses que desitgen internacionalitzar-se és el de llençar-se plenament a l’aventura sense haver fet la reflexió prèvia ni haver traçat una estratègia a seguir.

 

Per què és necessari fer un estudi de mercat?

– Presa de decisions (sobre el producte, l’estratègia comercial, estratègia de comunicació, els canals de venda o el nivell de preus a fixar)
– Identificar possibles riscos abans d’iniciar l’activitat
– Definir aliances estratègiques (proveïdors, competència, socis…)
– Necessitat d’identificar els mercats internacionals de major potencial
– Coneixement de les certificacions requerides
– Per a conèixer la legislació pertinent
– Idntificació de les taxes duaneres
– Obtenció d’informació del sector
– Per a saber quina és i de quina forma actua la nostra competència

 

Quins punts analitza un estudi de mercat?

Un estudi de mercat hauria de recollir les següents informacions:

– Característiques del sector (per país)
– Anàlisi del mercat i l’activitat
– Àmbit, evolució i tendències
– Segmentació del mercat
– Identificació i anàlisi dels clients
– Identificació i anàlisi de la competència
– Identificació i anàlisi dels intermediaris (distribuïdors, importadors, i agents comercials)
– Anàlisi dels proveïdors

 

L’estudi de mercat en l’acció exportadora es denomina Pla de Promoció Internacional (PPI)

Quan una empresa vol emprendre un pla d’internacionalització necessita disposar d’un PPI o Pla de Promoció internacional, és a dir, necessita un estudi complert de quins són els mercat s internacionals de més alta receptivitat per als seus productes abans de destinar cap partida a inversions en aquesta direcció.

Abans de començar caldrà estudiar la nostra empresa, productes i serveis  i la nostra estructura interna així com les necessitats.

 Anàlisis intern (qui som i què sabem fer)

– Productes/serveis
– Tecnologies que sabem fer anar
– RRHH per a destinar a la internacionalització
– Finances disponibles
– Documentació administrativa i comercial (presentació d’empresa, catàlegs, llistat de preus, fitxes tècniques,….)

 

Anàlisis extern (mercats objectius i estudi de la competència)

– Mercats (quins triarem en funció del seu potencial – estudi de les estadístiques duaneres)
– Necessitat d’adaptació cultural del nostre Producte/Servei
– Canal: directe o indirecte
– Client target
– Competència present en cadascun dels mercats

 

Punts que s’analitzen dins d’un Pla de Promoció internacional per país:

– Mercat / país
– Producte/Servei
– Client objectiu
– Canal: directe o indirecte
– Posicionament en preu
– Promoció
– Objectius (parcials i finals)
– Cronograma d’accions a dur a termena vegada assolits aquests punts caldrà doncs detectar i corregir les desviacions que es vagin produint.

Desitjo rebre més informació sobre aquest servei