Project Description

Barcelona Export - Gestionem grups exportadors

Barcelona Export gestiona grups exportadors

 

Un grup exportador es composa d’empreses que pertanyen al mateix sector d’activitat, compten amb productes complementaris i no concurrents, i es dirigeixen al mateix mercat objectiu. Els seus respectius productes enforteixen l’oferta conjunta i proporcionen:

– més oportunitats comercials,
– increment de força en les negociacions
– augment de la velocitat en la prospecció comercial
– reducció dels costos de la prospecció

 

A continuació cal dir que els grups exportadors són dirigits pel mateix consultor qui prospecta per vàries empreses alhora. D’aquest fet es desprenen diverses avantatges com són:

1… Velocitat i èxit de penetració en un mercat
2… Sinèrgies entre les empreses per tal millorar l’entrada de cadascun dels productes/serveis.

 

Barcelona Export gestiona regularment diversos grups exportadors amb alts resultats de penetració als diferents mercats.

 

Per què no anar en solitari?

Es calcula que el cost de un departament d’exportació, fins el moment en què comença a ser productiu, és de 130.000 euros. El cost prové de les següents despeses:

– Sous personal del departament (més elevats per una qüestió d’idiomes, titulacions, etc)
– Despeses de prospecció
– Viatges de prospecció
– Material oficina

 

És a dir, exportar en solitari suposa uns costos elevats, una inversió en temps i recursos molt important.

 

I quins factors ho condicionen?

Entre els principals factors estan:

– Experiència exportadora prèvia
– Disponibilitat d’oferir una gama completa de productes/serveis
– Capacitat de despesa i inversió en el departament d’exportació
– Inversió mínima necessària en el mercat objectiu
– Coneixement del funcionament del mercat
– Capacitat de reacció a les demandes especials, o el que és el mateix, la flexibilitat de l’empresa
– Marges de benefici unitaris alts
– Necessitat de protegir el Know-How de l’empresa
– Possibilitats de sinèrgia amb els altres fabricants
– Nivell de risc de l’empresa
– Mida de l’empresa
– Disposició a col·laborar amb altres empreses
– Coneixements de màrqueting digital

 

Per acabar es informem que Barcelona Export ha gestionat grups de diversos sector industrials com poden ser: metal·lúrgic, subcontractació industrial, arts gràfiques, agroalimentari i químic.

Desitjo rebre més informació sobre aquest servei