Project Description

Barcelona Export - missions comercials

Barcelona Export organitza missions comercials internacionals

 

Què són les missions comercials internacionals?

Les missions comercials internacionals s’inclouen dins dels plans sectorials per impulsar la internacionalització de les PIMES espanyoles cap una sèrie de mercats de fort potencial i considerats com a mercats estratègics .

Aquestes missions acostumen a ser contractades per organismes organitzadors com són: ICEX España Exportación e InversionesCámaras de Comercio, agències de promoció exterior (o organisme equivalent) de les Comunitats Autònomes i d’altres organismes.

 

Tipus de missions comercials internacionals

Les missions comercials directes són expedicions de vàries empreses (unisectorial o multisectorial) a un determinat mercat objectiu. Les empreses que formen part podran promoure la seva gama de productes/Serveis i copsar així la receptivitat per part del mercat, a més d’analitzar les oportunitats de negoci que el mercat permet.

Dins d’aquesta categoria trobem tres tipus de missió directa:

Missions d’estudi, destinades a analitzar les possibilitats comercials de l’oferta sectorial en el mercat objectiu
Missions de venda, per a donar a conèixer la Nostra oferta i tancar vendes
Missions d’exposició, on les empreses exposen els seus productes i fan demostracions i degustacions.

 

Les missions comercials internacionals inverses, fomenten la visita a Espanya d’empresaris o professionals estrangers per a donar-los a conèixer l’oferta espanyola. La delegació estrangera visita centres productius, parcs empresarials o inclús participen en fires nacionals del sector d’interès.

Dins d’aquesta categoria trobem dos tipus de missió inversa:

Missions de compradors, quan la delegació estrangera es composa d’empreses importadores o distribuïdors del país visitant per tal de conèixer potencials proveïdors espanyols
Missions de prescriptors o de creadors de opinió, en les que participen professionals estrangers (professionals del sector i periodistes especialitzats) que influencien les decisions de compra amb les seves opinions.

 

Barcelona Export proposa tot un ventall de missions comercials internacionals i projectes de host buyers a organismes d’impuls a les exportacions, fires internacionals i clústers.

Desitjo rebre més informació sobre aquest servei