Project Description

Barcelona Export realitza processos de selecció de personal per a posicions internacionals

Barcelona Export realitza processos de selecció de personal per a posicions internacionals

 

El potencial d’una empresa es pot mesurar,  en gran part, pel talent del seu personal. Un bon equip de treball permet desenvolupar projectes més ambiciosos, amb solvència i eficàcia. Per això creiem que aquests és un punt crucial sobre el qual les empreses haurien de tenir molta cura.

Des de Barcelona Export els oferim el servei de  recerca i selecció de personal per a posicions internacionals, ja siguin dins del nostre país o en altres mercats exteriors, destinació final de les seves filials.

 

Les competències i habilitats més sol·licitades dins els departaments d’internacionalització són:

– Facilitat per a adaptar-se a les diferents cultures i entorns internacionals
– Absència de prejudicis culturals
– Facilitat per a comunicar-se en diversos idiomes
– Identificació d’oportunitats
– Gestió autònoma
– Flexibilitat
– Resistència al fracàs
– Proactivitat i rapidesa de respostes
– Iniciativa per a proposar solucions
– Visió comercial àmplia

 

Les habilitats i les competències que més costen de trobar entre els professionals del departament internacional són:

– Empatia
– Capacitat d’anàlisi per identificar oportunitats
– Esperit emprenedor combinat amb comunicació
– Resistència al fracàs, aprenentatge del fracàs
– Multiculturalitat
– Automotivació
– Autogestió
– Autoestima

 

Quines són els perfils que podem gestionar?

Director d’Exportació o Export manager (EM)
Export Area Manager (EAM)
Back Office Exportació
Assistent Comercial Exportació

– Agent comercial internacional propi o multicartera

– Director de delegació o  filial internacional
– Secretari/a de filial internacional

 

Quin és el nostre procediment?

– Mantenim una reunió prèvia amb el nostre client per tal de determinar les seves necessitats i vacants a cobrir
– Consensuem el perfil a cercar i la descripció del lloc de treball
– Cerquem els candidats
– Avaluem personalment cadascun d’ells
– Realitzem fitxes descriptives de la personalitat, formació i experiència de cadascun dels candidats
– Els passem un seguit de proves de cultura, idiomes i aptituds per tal de conèixer millor les habilitats de tots ells
– Fem la tria dels 3 finalistes que seran presentats al client per a la seva avaluació

Desitjo rebre més informació sobre aquest servei