ACCIÓ és l’agència per a la competitivitat de l’agència catalana, entre els seus serveis i ajuts hi ha els Cupons d’Iniciació a l’Exportació , que tenen com a objectiu ajudar les petites i mitjanes empreses a fer passos ferms cap a l’expansió internacional.

Amb una subvenció del 100% dels serveis de consultoria fins a 8.000€ podràs contractar el nostre servei d’ Export Manager i començar a generar oportunitats de negoci en mercats internacionals. La directora de Barcelona Export, Isabel Garcia, és assessora acreditada especialitzada a l’àrea d’Internacionalització per ACCIÓ i ha acompanyat centenars d’empreses per fer front als seus reptes internacionals amb èxit.

Des de Barcelona Export us ajudarem també a tot el procés administratiu, des de la preparació de la documentació per a la sol·licitud de la subvenció fins a la justificació final per obtenir el reemborsament de l’import concedit.


 

 Com es sol·liciten els cupons d’iniciació a l’exportació?

Normalment ACCIÓ obre la convocatòria cada any a principis de maig; des de la data d’obertura les empreses podran demanar l’ajuda presentant un formulari de sol· licitud, una memòria tècnica i altres documents. Els ajuts s’atorguen per ordre d’entrada de les sol·licituds; per tant, és un procés de concurrència no competitiva i haurem de ser ràpids per poder obtenir la subvenció.

Des de Barcelona Export us ajudarem amb tot el procés: prepararem la memòria tècnica obligatòria personalitzada per a la vostra empresa i us ajudarem a presentar el formulari i la sol·licitud a través del canal empresa de la Generalitat. A partir d´aquí haurem d´esperar la resolució final d´ACCIÓ i ens posarem a treballar.

Atès que el pressupost sol esgotar-se ràpidament, us aconsellem contactar amb nosaltres com més aviat millor per poder tenir tota la documentació preparada abans que s’obri la convocatòria.

 

Quines empreses poden sol·licitar els cupons d’iniciació a l’exportació d’ACCIÓ?

Aquests cupons estan dirigits a petites i mitjanes empreses, és a dir, empreses que acreditin una facturació l’any anterior a sol·licitar el cupó d’entre 100.000 i 50 milions d’euros i tinguin menys de 250 treballadors. A més, el volum d’exportació no pot superar el 25% de la facturació total. Les condicions principals que han de complir les empreses per rebre aquest ajut són:

Facturació : Tenir una facturació mínima de 100.000 euros i màxima de 50 milions (o un balanç general anual que no excedeixi els 43 milions d’euros).

Treballadors: Tenir menys de 250 persones empleades.

Volum d’exportació inferior al 25% de la facturació a l’exercici anterior.

Obligacions tributàries : No tenir deutes amb Hisenda, Seguretat Social, ACCIÓ ni les seves empreses participades.

Compatibilitat dajuts de minimis: no es pot haver superat els 200.000 euros en ajuts de minimis en un període de 3 exercicis fiscals.

Pla d’igualtat entre sexes per empreses que superin els 50 empleats

Pla contra l’assetjament sexual a l’empresa quan l’empresa superi els 25 treballadors.

Comptar amb un pla de riscos laborals de protecció a la plantilla.

No tindre relació contractual amb l’assessor per facilitar els processos de transparència dels recursos públics.

No haver sol·licitat el cupó d’iniciació a l’exportació l’any anterior: cap empresa no podrà sol·licitar aquests ajuts dos anys.

Pagament per avançat del servei a l’assessor : l’empresa ha d’haver abonat a l’assessor el cost del programa durant el desenvolupament, abans de presentar la justificació final per rebre el reemborsament per part d’ACCIÓ

Es disposen de 21 mesos per a la realització de l’acció exportadora per part de l’assessor. El cronograma s’acorda entre empresa i assessor.

Inversió mínima del 80% de l’import del cupó: la quantia màxima és de 8.000 euros i es pot consumir un mínim del 80% de l’import sol·licitat.


 

Quines funcions realitzarem com a Export Manager durant l’execució del Cupó d’Iniciació a l’Exportació?

 

Investigació de Mercats : Realitzarem accions de prospectiva internacional, identificant oportunitats de negoci i detectant possibles barreres d’entrada. També estudiarem la necessitat d’adaptar els productes o serveis a la cultura del país i farem un seguiment dels moviments de la competència i de la demanda.

Definició de l’estratègia comercial internacional: dissenyarem i definirem l’estratègia d’exportació, abastant la priorització de mercats objectiu, la selecció de productes i serveis exportables, la fixació de preus als diferents mercats, la logística, la selecció de mètodes de pagament i la gestió de riscos.

Adaptació a regulacions i normatives: ens assegurarem que l’empresa estigui al corrent de les normatives de cada mercat i de la necessitat de disposar de les certificacions necessàries, coordinant-se amb el departament de qualitat.

Negociació i relacions comercials: negociarem col·laboracions comercials amb centrals de compra, cadenes, franquícies, distribuïdors, agents comercials o clients finals.

Promoció i màrqueting: dissenyarem estratègies i accions de màrqueting en mercats internacionals, com ara participació en fires o xarxes socials professionals, entre d’altres.

Gestió, reportis i anàlisis: realitzarem el seguiment i la gestió de les operacions habituals del departament, com l’intercanvi de pressupostos i comandes. Redactarem informes i justificacions de les desviacions dels objectius fixats a la seva estratègia comercial.


  

Esteu interessats en sol·licitar un cupó d’iniciació a l’exportació? Contacteu amb nosaltres

Internacionalitzar-se dóna un impuls molt important per a les empreses i millora la competitivitat general. Els Cupons d’Iniciació a l’Exportació d’ACCIÓ són una gran ajuda per iniciar-se i consolidar-se als mercats internacionals. Des de Barcelona Export us ajudarem a treure’n el màxim profit per analitzar els mercats exteriors i generar noves oportunitats de negoci.

Si vols aprofitar l’oportunitat per iniciar-te o consolidar les vendes internacionals i necessites ajuda amb els tràmits administratius per sol·licitar la subvenció, contacta amb nosaltres i deixa-ho a les nostres mans.

 

Contacta amb nosaltres i sol·licita el teu cupó d’iniciació a l’exportació