Un dels majors desafiaments als quals una PIME ha de fer front quan desitja obrir nous mercats és al finançament dels seus projectes d’internacionalització. Exportar té un cost elevat en prospecció comercial, enviament de mostres, personal qualificat amb idiomes, certificacions internacionals, viatges, fires internacionals, etc. Però per sort les empreses disposen d’algunes ajudes disponibles a l’exportació: els crèdits ICO (initial coin offering).

 

Què són els Crèdits ICO?

Són Línies de Mediació a la disposició de les empreses per poder finançar el procés d’internacionalització i exportació de les empreses nacionals. Els préstecs se sol·liciten a través de les entitats bancàries adscrites a cada programa. Elles són les encarregades de la seva tramitació, estudi i acceptació de les sol·licituds segons condicions fixades pel ICO. Elles assumeixen també el risc.

 

Quins són les línies disponibles per a l’activitat exportadora?

ICO Internacional 2018

Fons pensats para i empreses espanyoles o mixtes amb un mínim del 30% de capital d’empresa espanyola, que realitzin inversions productives als mercats internacionals i/o necessitin cobrir les seves necessitats de liquiditat.
El Tram II de la Línia està destinat a la concessió de Crèdit Subministrador, Comprador i Finançament complementari a empreses.

Ampliar informació

 

ICO Exportadors 2018

Fons destinats a autònoms i empreses espanyoles que necessitin obtenir liquiditat mitjançant la bestreta de factures que provinguin de les seves exportacions o cobrir el cost de producció dels béns que pretén exportar.

Ampliar informació

 

ICO Canal Internacional 2018

Finançament destinat a autònoms i empreses per recolzar el seu procés d’internacionalització.
La principal novetat que incorpora aquest producte respecte a la Línia ICO Internacional o ICO Exportadors és que els préstecs se sol·liciten en la banca local o entitats internacionals que tenen seu als països on es desenvolupen els projectes d’inversió o l’activitat exportadora.

Ampliar informació