Durant el mes de setembre les empreses catalanes podran tenir de nous a disposició els nous Cupons a la Internacionalització d’Acció.  Una subvenció especialment pensada per impulsar les exportacions de les empreses catalanes.

 

Què son?

Son subvencions per les empreses que volen començar a exportar o que havent començat no han consolidat la seva internacionalització.

 

Per a  quines empreses?

Per aquelles empreses amb se a Catalunya que no exportin més del 15% i que estiguin al dia amb les seves obligacions amb la Seguretat Social i Hisenda.

 

Per a què serveix el cupó?

Les empreses beneficiàries podran contractar els serveis professionals d’experts en exportació, acreditats per Acció. Aquest professionals han hagut de demostrar una àmplia experiència en els departaments d’exportació en el decurs de la seva carrera professional.

 

Quina és la quantia de la subvenció?

El cost màxim de projecte subvencionable és de 5.000 euros i l’ajut d’Acció és del 80% de l’import.

 

 Per a quins serveis els puc demanar?

-Diagnosi del potencial d’internacionalització de l’empresa.

-Desenvolupament del Pla de Promoció Internacional: selecció del producte o servei a internacionalitzar, dels països de destí, dels canals de distribució, elaboració del llistat de clients potencials.

-Disseny del web per als mercats internacionals, posicionament a Internet i a les xarxes socials.

-Subcontractació d’un Export Manager.

-Gestió de concursos i de licitacions internacionals.

-Gestió per al registre de marca i de patents en mercats internacionals.

-Acompanyament i assessorament en la participació a fires internacionals.

-Formació en comerç internacional.

 

Si vols demanar un Cupó i que nosaltres, com assessors Acreditats duem a terme el teu projecte et convidem a posar-te en contacte amb nosaltres.

 

 

Altres links d’interès :

Serveis Internacionalització

Algunes ajudes disponibles a l’exportació

Noves subvencions d’exportació: Els cupons a la Internacionalització 2016