El mercat veí, França, és un dels majors importadors dels serveis de subcontractació industrial per a les nostres empreses. La diferència de cost de la mà d’obra i l’alta qualificació tècnica de les nostres empreses, juntament amb una posició geogràfica privilegiada afavoreix els intercanvis comercials d’aquests serveis. I per ells, des de Barcelona Export hem format un grup exportador format per 4 empreses complementàries per abordar aquest mercat.

 

Avantatges del grup exportador

Els avantatges més evidents són:

Major rapidesa de la prospecció o penetració de mercat
Consolida una oferta més atractiva per al comprador
Afavoreix sinergies entre els seus components
Disminueixen els costos de prospecció que són compartits
– Proporciona companys de viatge en el procés d’internacionalització

 

Característiques del grup exportador

El grup exportador té les següents característiques:

– Format per 4 empreses complementàries
– Cadascuna manté la seva pròpia personalitat jurídica
– Dirigides als mateixos sectors
Compartint despeses de prospecció
– Dirigides a obrir el mateix mercat o país
Comparteixen un gerent de grup que actua i prospecta en el seu nom
– Es tracta d’un programa que té una durada mínima de 12 mesos

 

Components del nostre grup exportador

El nostre grup exportador de subcontractació industrial està format per 4 empreses complementàries entre elles:

1… Estampador de peces per a l’automoció els clients de la qual són TIER1
2… Mecanitzador de peces metàl·liques petites i de sèries mitjanes (maduixa i torn)
3… Mecanitzador de peces de tot tipus de plàstics tècnics
4… Planxisteria industrial amb complexos processos de soldadura i pintura en pols i líquida

 

Tipus de funcions del gerent del grup durant els propers 12 mesos

Les empreses són membres del clúster Centrem qui les convoca per a una reunió inicial que dóna la sortida del projecte. El gerent comptarà amb un correu electrònic export@empresa.com  o france@empresa.com  de cadascuna de les empreses que constitueixen el grup amb la finalitat de prospectar en el seu nom a través d’ell. El gerent farà doncs les funcions del seu departament de export externalitzat buscant agents comercials, distribuïdors o clients finals. Es realitzen juntament amb cada empresa les negociacions dels contractes internacionals, bé siguin de representació com de distribució i es tramiten i tradueixen els pressupostos sol·licitats pels clients que requereixen de productes fets a mesura.

Trimestralment té lloc una reunió trimestral  en al seu del clúster per comentar l’evolució del projecte i perquè les empresa puguin preguntar els dubtes que tinguin i intercanviar experiències amb els seus companys de grup. De forma mensual, cada membre del grup rep del gerent del mateix, informes de seguiment de la seva prospecció comercial internacional.

 

Per a més informació sobre aquest tema consultar els següents links:

L’exportació agrupada

Grups exportadors

Barcelona Export lidera un grup exportador del sector químic a França

Grup exportador de subcontractació industrial a França

La visita a Sial Paris: gran èxit del grup exportador del Maresme